fbpx

Politika privatnosti i zaštita podataka

PRIVATNOST PODATAKA
Zaštita privatnosti ličnih podataka korisnika sajtova je od najvećeg značaja za našu kompaniju. Sve aktivnosti na internetu koje su povezane sa  SL NET SOLUTION DOO usklađene sa propisima Republike Srbije.

Podacima o ličnosti smatraju se oni podaci koji otkrivaju Vaš identitet, npr. Vaše ime i prezime, adresa, broj telefona ili e-mail.  SL NET SOLUTION DOO  ne prikuplja podatke o ličnosti bez vaše dozvole tj. ukoliko vi niste voljni da nam ih date npr. kada poručujete proizvod ili se prijavljujete za newsletter.

Prihvatanjem ovih Uslova dajete izičit pristanak tj. saglasnost da  SL NET SOLUTION DOO  , povezana lica i njegovi poslovni partneri, prikupljaju, obrađuju, te međusobno prosleđuju i razmenjuju podatke navedene u porudžbenici, kao i podatke o porudžbinama u svrhu brige o kupcima i marketinga, rešavanja reklamacija, kao i praćenja preferencija — potreba potrošača, kako bi  SL NET SOLUTION DOO  ocenio da li ste zadovoljni kvalitetom proizvoda. Svi zaposleni kod privrednog društva  SL NET SOLUTION DOO  (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Prihvatanjem ovih Uslova potvrđujete da ste upoznati sa sa pravom da u svakom trenutku možete u celini povući ovu izjavu o saglasnosti.

PRAVO NA INFORMACIJU

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja koje se tiču politike zaštite Vaše privatnosti ili toga kako se postupa sa Vašim privatnim podacima, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-mail adrese: ns.pop.design@gmail.com

Po prijemu Vašeg zahteva, najbrže moguće ćemo Vas obavestiti – pismenim putem i u skladu sa važećim zakonskim regulativama – koji od Vaših ličnih podataka su prikupljeni tokom Vaših poseta web sajtu www.full-majice.com

Svaka novonastala promena po pitanju privatnosti će biti navedena u ovim Uslovima, na početnoj stranici i svakom drugom mestu koje smatramo odgovarajućim.

SAGLASNOST

Ostavljanjem e-mail adrese dajete saglasnost da Vam se obaveštenja i dokumentacija šalju u elektronskom obliku, na e-mail adresu koju ste ostavili.  SL NET SOLUTION DOO  će komunicirati sa Vama putem elektronske pošte, odnosno putem obaveštenja koja će objavljivati na ovom sajtu, a u posebnim slučajevima i telefonom.

ZABRANA ZLOUPOTREBE SAJTA

Korisnicima našeg internet sajta nije dozvoljeno da:

1) Ometaju i/ili onemogućavaju bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na sajtu ili funkcije koje sprečavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje dostupnog sadržaja;
2) Objavljuju i/ili prenose na internet sajt svaki materijal koji je preteći, klevetnički, nepristojan, uvredljiv, pornografski ili zlostavljački. Takođe materijal kojim se može inicirati rasnu mržnju, uzrokujete uznemiravanje ili bilo koje neprijatnosti usled kršenja privatnosti, poverenja određenim diskriminacionim, pretećim ili izazivačkim komentarima.
3) Daju netačne informacije koje se tiču ličnih podataka;
4) Koriste tuđe lične podatke mimo saglasnosti te osobe ili lažno predstavljaju da istupaju u ime trećeg lica, firme ili organizacije;
5) Bave se bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem koristeći naš sajt;
6) Modifikuju, ometaju, presreću ili hakuju internet sajt u cilju njegovog onesposobljavanja;
7) Koriste specijalizovane programe radi preuzimanja sadržaja sa sajta.
Ukoliko se prekrši bilo koji od navedenih Uslova,  SL NET SOLUTION DOO  zadržava pravo da korisnika može onemogućiti da koristi ovaj internet sajt na stalnom ili privremenom nivou. Prethodno navedeno, ne ograničava  SL NET SOLUTION DOO  da može iskoristiti bilo koju drugu meru kako bi zaštitio svoja prava.

Korpa
Facebook